AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 7,10 kW

Šifra artikla: AZI-CE70VB/I
Stanje zaliha:
Cijene dostupne nakon prijave
Grupa proizvoda : 4-smjerne kazetne jedinice - Azuri
Opće informacije
Grupa proizvoda : 4-smjerne kazetne jedinice - Azuri
Interna šifra Šifra proizvođača Naziv Cijene Stanje zaliha
AZI-CR35VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 3,50 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije
AZI-CR50VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 4,50 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije
AZI-CR70VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 7,10 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije
AZI-CE35VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 3,50 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije
AZI-CE50VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 4,50 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije
AZI-CE70VB/I
AZURI klima uređaj, FREE MATCH - kazetna, unutarnja jedinica 7,10 kW
Pojavljuje se nakon registracije
Pojavljuje se nakon registracije